leven is bewegen!

Achter de schermen bij Life in Motion

25-06-2015

De eisen die de laatste jaren worden gesteld door de overheid en zorgverzekeraars aan zorgverleners, dus ook aan fysiotherapeuten en de fysiotherapie, zijn erg veranderd.

 

Administratieve druk

Het belangrijkste aspect is dat we tegenwoordig geconfronteerd worden met een stevige administratieve druk. Samen met de enorme hoeveelheid aan verzekeringspolissen en de vrije marktwerking in de zorg, worden steeds meer uren ingezet in alle zaken en processen achter de schermen. Behandeltijd en behandelduur komen steeds meer onder druk te staan. Een gedegen administratie hadden we al, maar de eisen zijn nu buitenproportioneel en vragen veel tijd. We zijn overigens niet de enige beroepsgroep in de zorg die daar last van heeft.

 

Meebewegen

Als Life in Motion moeten we mee. De consequentie als deze zaken niet conform alle gestelde eisen zijn ingevuld, is dat we de contracten met zorgverzekeraars mogelijk verliezen. Zonder contract worden de behandelingen fysiotherapie niet meer of slechts gedeeltelijk vergoed. Dat zou grote gevolgen hebben voor de geleverde zorg en onze bedrijfsvoering.

 

Optimaal

Onze insteek is dat we onze cliënten fysiotherapie altijd optimale behandeltijd willen aanbieden. We gaan immers voor kwaliteit. Zo min mogelijk behandeltijd verliezen aan allerlei administratieve zaken. Om die insteek te kunnen blijven hanteren, is besloten dat Peter Wiggers zich bezighoudt met deze zaken. Peter behandelt nu voornamelijk cliënten aan huis en combineert dit met de vele administratieve taken, visie- en beleidsontwikkeling en externe communicatie. Hij is daarom minder zichtbaar bij Life in Motion, maar zoals altijd wel enorm bezig met het bedrijf.