HKZ logo

Wat is het HKZ Certificaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat wij voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dit betekent dat onze praktijk:
- goed georganiseerd is
- cliënten centraal stelt
- continu werkt aan optimalisering van het aanbod
- betrouwbare resultaten presenteert
- voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld


Toetsing

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van onze praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling KIWA voert deze jaarlijks uit. Na twee jaar vindt hercertificering plaats.De toetsing is gebonden aan strikte regels.