je leven in beweging!

Visie oog2

visie op fysiotherapie

Binnen de fysiotherapie is er de laatste decennia een verschuiving gaande. Van passief een behandeling ondergaan naar het steeds actiever aanpakken van de klachten door de cliënt zelf. We onderschrijven dit geheel.

De mens wordt meestal niet gezonder of sterker van passieve fysiotherapie. Juist het oefenen en in beweging brengen en houden van cliënten fysiotherapie zorgt ervoor dat zij naar omstandigheden weer zo goed mogelijk kunnen functioneren in het dagelijkse of sportieve bewegen.

Uiteraard kunnen massage en / of fysiotherapeutische technieken dit soms ondersteunen. De basis is altijd het bewegen en versterken of consolideren van het bewegend functioneren.